THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Đặng Tâm Nhi

Lớp: 10A9

Trường THPT Uông Bí

Địa chỉ: Khu 6 – Phường Quang Trun g – TP Uông Bí

Facebook: Đặng Tâm Nhi