Osu

        Hướng dẫn Download v ci đặt : osu

        Đăng k : link

        Ci beatmaps : beatmaps list

        Hướng dẫn chơi : osu

Chc cc bạn chơi vui vẻ.